Psychologische behandeling

  • Heb je stress of gevoelens van burnout?
  • Ben je vermoeid en wil je meer energie krijgen?
  • Slaap je slecht?
  • Ben je een piekeraar of maak je je geregeld zorgen?
  • Word je gehinderd door angst of somberheid en wil je hier wat aan doen?
  • Heb je last van terugkerende negatieve gedachten/patronen?
  • Wil je verder na een ernstige ziekte of leren omgaan met lichamelijke klachten?
  • Wil je meer zelfvertrouwen ontwikkelen?
  • Wil je meer plezier in het werk – in je leven?

Meld je dan aan voor een intakegesprek!

Psychologische behandeling stap voor stap

Intakegesprek en behandelvoorstel

Voorafgaand aan de behandeling heb je een intakegesprek. Tijdens de intake breng ik in kaart wat je problemen en klachten zijn en wat jouw aanleiding is om hulp te zoeken. Je vertelt wat je hulpvraag is en wat je verwachtingen zijn. Ook vraag ik je een of enkele vragenlijsten in te vullen. Aan de hand van de intake stel ik een diagnose en bespreken we het behandelplan. Het behandelplan bestaat uit de doelen, wijze waarop de doelen te bereiken, de verwachte duur en intensiteit van het traject. Heb je ingestemd met het behandelplan? Dan gaan we aan de slag. Met toestemming wordt de verwijzer op de hoogte gesteld van de conclusie en het behandelplan.

Behandeling

De behandeling bestaat meestal uit 5 tot 8 of maximaal 12 gesprekken. Afhankelijk van je vraag en je klachten spreken we eens per week of eens in de veertien dagen af. Een gesprek duurt 50 minuten. In de begeleiding maak ik gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden.

Evaluatie

De voortgang van de behandeling wordt regelmatig met je geëvalueerd. Aan de hand daarvan kan het behandelplan bijgesteld worden. Een vragenlijst kan worden ingezet om dit te ondersteunen. De afsluiting van de behandeling wordt in onderling overleg bepaald wanneer de hulpvraag naar tevredenheid is beantwoord of wanneer er onvoldoende voortgang is. Met toestemming wordt de verwijzer over beëindiging van de behandeling op de hoogte gesteld.

Wachttijd

Na aanmelding kun je momenteel binnen drie weken terecht voor een intakegesprek. De behandeling start meestal in de week volgend op de intake. De wachttijd is niet afhankelijk van waar je verzekerd bent. De update van de wachttijd is 1 januari 2021. Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Praktische informatie