Coaching via het vijfgesprekkenmodel

  • Wil je leren signalen van stress te herkennen?
  • Wil je anders omgaan met moeilijke en stressvolle situaties?
  • Heb je behoefte aan meer rust in je hoofd?
  • Wil je leren ‘nee’ te zeggen en grenzen te stellen?
  • Zou je de lat minder hoog willen leggen?

Meld je dan aan voor het vijfgesprekkenmodel!

Coaching via het vijfgesprekkenmodel  stap voor stap

Intakegesprek en plan van aanpak

Voorafgaand aan de coaching heb je een intakegesprek. Tijdens de intake breng ik in kaart wat je hulpvraag is en wat je wilt bereiken met de gesprekken. Samen stellen we een plan van aanpak op.

Wachttijd

Meestal kun je binnen vijf werkdagen na aanmelding terecht voor een intakegesprek. De coaching start in de week volgend op de intake. 

Coaching via het vijfgesprekkenmodel

Het vijfgesprekkenmodel is preventief bedoeld. Het is een vorm van coaching. Deze korte en effectieve behandelwijze is zinvol wanneer je veel stress ervaart en niet meer tot rust komt. Bijvoorbeeld als je persoonskenmerken hebt als perfectionisme (de lat hoog leggen), een hoge mate van verantwoordelijkheid en moeite met nee zeggen. Hierdoor neem je teveel werk op je schouders en kun je het werk niet meer loslaten. Ook een hoge werkdruk, een reorganisatie of weinig steun van je leidinggevende of collega’s kunnen tot spanningen leiden. Soms ook is het een combinatie van factoren in het werk, de privésituatie en persoonskenmerken.

Vijfgesprekkenmodel Maria Poppe

Intake
Probleemanalyse en positieve doelen formuleren.
Werken aan oplossingen en mogelijkheden
Leren herkennen van signalen van stress. Anders leren denken en voelen.
Tot rust te komen
Mindfulness en ontspannings oefeningen.
Toepassen in de praktijk
Andere manieren van denken en gedrag in praktijk brengen.
Terugvalpreventie
Opstellen van een plan om terugval te voorkomen.

In vijf individuele gesprekken van een uur ga ik met je aan het werk met om te kijken hoe je weer meer plezier en effectiviteit haalt uit je werk.  In de begeleiding maak ik gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden

Praktische informatie