Wie is Maria Poppe?

Ik ben gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt ®. Ook ben ik psychosynthesetherapeut. Daarnaast werk ik als docent in het postacademisch onderwijs en geef ik supervisie aan psychologen in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Ik ben BIG-geregistreerd: 29910556825. 

Drijfveer

Wat mij drijft is interesse in de ontwikkeling van mensen. Hoe kom je van vastzitten naar de vrijheid om je leven weer vorm te geven zoals je dat zelf wilt?

Mensen die bij mij komen zitten vast in negatieve gedragspatronen of lopen vast in het werk. Ook kan het zijn dat ze worden geconfronteerd met beperkingen door een ernstige ziekte zoals kanker of chronische pijn. Ik leer mensen weer vertrouwen te hebben in hun eigen kracht en mogelijkheden.

mariapoppeKenmerken

Ik houd van een transparante no-nonsense aanpak. Daarbij combineer ik het serieuze met het luchtige, zoekend naar mogelijkheden. Ik ben praktisch en werk oplossingsgericht. Via verschillende werkvormen krijg je inzicht, voer je concrete opdrachten uit en doe je  positieve ervaringen op.  Niet alleen praten, maar vooral doen – in beweging komen.

Ervaring

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan met individuele begeleidingtrajecten en re-integratie naar het werk. Zowel voor kleine als grote organisaties. De werkterreinen zijn onder meer het onderwijs, gezondheidszorg, banken en politie. Verder werk ik veel met vrije beroepsbeoefenaars, waaronder advocaten/architecten en andere zelfstandige ondernemers. Ik werk samen met huisartsen en bedrijfsartsen. Ik ben medeauteur van het boek: Metacognitieve therapie bij de gegeneraliseerde angststoornis: gevalsbeschrijvingen uit de behandelkamer.

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen: