Mentale gevolgen van chronische neusklachten

Een cognitief gedragstherapeutische behandeling

Inleiding

Chronische neusklachten kunnen een grote invloed hebben op het functioneren in het dagelijkse leven en de ervaren kwaliteit van leven. De gevolgen van chronische neusklachten zijn onder andere slaapproblemen, vermoeidheid, pijn (hoofdpijn, aangezichtspijn), een verminderde concentratie, verminderde productiviteit en/of regelmatig verzuim van werk. Bij sommige patiënten is de reuk verminderd of verdwenen, wat een negatieve impact heeft op het nog kunnen genieten van eten en kunnen anticiperen op gevaar (bijvoorbeeld gas of brand). Chronische neusklachten kunnen leiden tot gevoelens van somberheid, frustratie en teveel focus op de klachten als er weinig verbetering is.

De impact van de klachten wordt nogal eens onderschat, waardoor patiënten zich niet begrepen voelen door hulpverleners en hun omgeving.

Sommige patiënten ervaren klachten, ook al wordt dit onvoldoende medisch verklaard. Anderen reageren onvoldoende op de huidige behandelingen (zoals neusspoelen, neussprays, antibiotica of een operatie).

Wanneer de gevolgen teveel invloed hebben op uw leven of functioneren, kan het zinvol zijn om hulp te zoeken.

Om meer inzicht te krijgen in de impact van de klachten op het psychisch welbevinden en hoe patiënten omgaan met de aandoening, is in samenwerking met de KNO-artsen van het Amsterdam UMC een studie gestart om dit te onderzoeken. Patiënten kunnen door de KNO-arts van dat ziekenhuis worden verwezen voor behandeling in de GGZ.

Methodiek en doelen

De behandeling zal bestaan uit cognitieve gedragstherapie. Van cognitieve gedragstherapie is wetenschappelijk aangetoond dat dit werkt bij chronisch lichamelijke klachten.

Het doel van behandeling is; het effectiever kunnen omgaan met de aandoening op basis van kennis en inzicht in de ziekte en de gevolgen ervan; het bijstellen van inadequate coping; en beter leren omgaan met de gevolgen van de chronische klachten.

Hoe werkt het?

De KNO-arts kan u doorverwijzen. Aan het begin van de behandeling bent u door uw arts van het Amsterdam UMC gevraagd om enkele vragenlijsten in te vullen. De vragenlijsten moeten voor aanvang (dus voor intake bij de psycholoog) zijn ingevuld. Aan het einde van het behandeltraject krijgt u opnieuw dezelfde vragenlijsten aangeboden met het verzoek die tijdig in te vullen.

Tijdens een intake wordt het aantal benodigde sessies voor behandeling ingeschat, een behandelplan met doelen opgesteld en tijdens de behandeling volgt een evaluatie. Een behandeling kan bestaan uit een kort (3-4 gesprekken), middellang (5-8 gesprekken) of intensief (6-12 gesprekken) traject.

Vergoeding

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de behandeling, heeft u een geldige verwijsbrief nodig van de KNO-arts.

Klant aan het woord

Klant 1

'Maria heeft mij erg geholpen in een lastige periode in mijn leven. Ik wilde altijd alles zelf oplossen en had al oneindig vaak nagedacht over wat ik voelde en wat het goede was om te doen. Maria heeft mij geleerd meer los te laten, gevoelens te accepteren zoals ze zijn en niet altijd overal direct een rationele verklaring voor te willen hebben. Daardoor heb ik ook de rust gevonden om dichter bij mijn eigen gevoelens en wat ik zelf wil te blijven.' Thijs

Meer referenties

Aangesloten bij: VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie), NIP (Nederlands instituut van Psychologen), NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie), NVPO (Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie).