Wie is Maria Poppe?

Ik ben gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor Vereniging Gedrags-en Cognitieve therapieën (VGCt). Ik sta in het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie. Ik ben BIG-geregistreerd: 29910556825. Mijn btw nummer: NL001413959B66.

Drijfveer

Wat mij drijft is interesse in de ontwikkeling van mensen. Hoe kom je van vastzitten naar de vrijheid om je leven weer vorm te geven zoals je dat zelf wilt? Of hoe kan je omgaan met een ernstige ziekte of chronische aandoening?

Mensen die bij mij komen zitten vast in negatieve gedachten of gedragspatronen en/of lopen vast in het werk. Ook kan het zijn dat ze worden geconfronteerd met een ernstige ziekte zoals kanker of chronische lichamelijke klachten. Ik leer mensen weer vertrouwen te hebben in hun eigen kracht en mogelijkheden.

Kenmerken

Ik houd van een transparante no-nonsense aanpak. Daarbij combineer ik het serieuze met het luchtige, zoekend naar mogelijkheden. Ik ben praktisch en werk oplossingsgericht. Via verschillende werkvormen krijg je inzicht, voer je concrete opdrachten uit en doe je positieve ervaringen op. Niet alleen praten, maar vooral doen - in beweging komen.

Ervaring

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan met individuele begeleidingstrajecten, psychosociale begeleiding bij diverse lichamelijke klachten, kanker en re-integratie naar het werk. Zowel voor kleine als grote organisaties. De werkterreinen zijn onder meer het onderwijs, gezondheidszorg, banken en politie. Verder werk ik veel met vrije beroepsbeoefenaars, waaronder advocaten/medisch specialisten en andere zelfstandige ondernemers. Ik werk samen met huisartsen, bedrijfsartsen en medisch specialisten. Ik ben medeauteur van het boek: Metacognitieve therapie bij de gegeneraliseerde angststoornis: gevalsbeschrijvingen uit de behandelkamer.

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen:

  • Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt)
  • Nederlands Instituut voor Psychologen (geregistreerd psycholoog NIP)
  • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)
  • Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO)

Klant aan het woord

Klant 1

'Maria heeft mij erg geholpen in een lastige periode in mijn leven. Ik wilde altijd alles zelf oplossen en had al oneindig vaak nagedacht over wat ik voelde en wat het goede was om te doen. Maria heeft mij geleerd meer los te laten, gevoelens te accepteren zoals ze zijn en niet altijd overal direct een rationele verklaring voor te willen hebben. Daardoor heb ik ook de rust gevonden om dichter bij mijn eigen gevoelens en wat ik zelf wil te blijven.' Thijs

Meer referenties

Aangesloten bij: VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie), NIP (Nederlands instituut van Psychologen), NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie), NVPO (Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie).