Praktische informatie

Kosten en vergoedingen psychologische behandeling

Door de verzekering

Met de meeste zorgverzekeraars heb ik een contract (ASR, CZ/OHRA/NN, DSW, ENO, Menzis/Anderzorg, ONVZ, Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis) waardoor de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Psychologische behandeling zit in de basiszorg. Het verplicht eigen risico voor 2021 is vastgesteld op €385,-. Tijdens de intake wordt een inschatting gemaakt hoeveel gesprekken voor de behandeling nodig zijn. Afhankelijk van de ernst van het probleem kom je in aanmerking voor een kort/middellang of intensief traject. Het overzicht van de lijst met de tarieven voor de trajecten (NZA tarieven 2021) vindt u in de praktijk.

Door de zorgverzekeraars waarmee ik geen contract heb, wordt afhankelijk van je polis een groot deel of alles vergoed. Bij de verzekeraar kan je informeren naar de vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg. De rekening stuur ik naar jezelf aan het eind van het traject waarna je het bij je zorgverzekeraar in kan dienen.

Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig. Tijdens het intakegesprek neem je deze verwijsbrief mee met een identiteitsbewijs en je verzekeringsnummer.

Niet verzekerd

Sommige behandelingen komen niet in aanmerking komen voor vergoeding van de Zorgverzekeringswet. Hieronder vallen werkgerelateerde problemen, relatietherapie en aanpassingsstoornissen. Wanneer je behandeling voor deze problemen wilt, dien je de kosten zelf te betalen. Het NZA tarief voor onverzekerde generalistische basiszorg is in 2021 € 114,41,- per gesprek van 50 minuten, zonder btw. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig. Als je twijfelt of je vraag al dan niet voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking komt, aarzel niet om even te bellen of te mailen.

Particulieren en bedrijven:

Voor 2021 gelden de volgende tarieven:

Particulieren:

  • Coaching €100,-
  • Supervisie €95,-

Bedrijven:

  • Coaching en preventie €138,-

Afmelden en wijzigen van een afspraak

Wil je een afspraak afzeggen? Bel dan tijdig af - minimaal 24 uur van te voren. Zo voorkom je dat ik de kosten voor de afspraak € 50,- in rekening breng. Deze kosten kan je niet declareren bij de zorgverzekeraar. Afzeggen kan telefonisch of per mail.

Ben je twee keer niet op een afspraak verschenen zonder af te bellen, dan ben ik helaas genoodzaakt de behandeling af te sluiten.

Privacy en informatieverstrekking

Je gegevens vallen onder de privacywet. Ik geef geen informatie aan derden over de inhoud van de behandeling. Soms wordt er om informatie gevraagd, bijvoorbeeld voor een arts. Ik geef deze informatie in dat geval alleen nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven. Ik hanteer de gedragscodes van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Klachten

Ik streef naar kwaliteit en een goede dienstverlening. Ben je niet tevreden? Bespreek het. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kan je terecht voor je klacht bij het Nederlands Instituut voor Psychologen.

De praktijk heeft een kwaliteitsstatuut en privacyverklaring volgens de regels van GGZ Kwaliteitsstatuut.

Bijlagen

Klant aan het woord

Klant 1

'Maria heeft mij erg geholpen in een lastige periode in mijn leven. Ik wilde altijd alles zelf oplossen en had al oneindig vaak nagedacht over wat ik voelde en wat het goede was om te doen. Maria heeft mij geleerd meer los te laten, gevoelens te accepteren zoals ze zijn en niet altijd overal direct een rationele verklaring voor te willen hebben. Daardoor heb ik ook de rust gevonden om dichter bij mijn eigen gevoelens en wat ik zelf wil te blijven.' Thijs

Meer referenties

Aangesloten bij: VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie), NIP (Nederlands instituut van Psychologen), NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie), NVPO (Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie).