Praktische informatie

Kosten en vergoedingen psychologische behandeling

Door de verzekering

Met de meeste zorgverzekeraars heb ik een contract (ASR/DITZO, CZ/OHRA/NN, DSW, Menzis/Anderzorg, ONVZ, Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis) waardoor de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Psychologische behandeling zit in de basiszorg. Het verplicht eigen risico voor 2024 is vastgesteld op 385 euro. Tijdens de intake wordt een inschatting gemaakt hoeveel gesprekken voor de behandeling nodig zijn. Sinds1 januari 2022 geldt een tarief per consult. Het overzicht van de lijst met de tarieven voor de trajecten vindt je in de praktijk en bij het zorgprestatiemodel NZA tarievenzoeker 2024.Ik val onder de beroepscategorie: Ambulant - Kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3). De consulten zullen bestaan uit een intake (diagnostiek 60 minuten), behandeling (30 of 45 minuten) en intercollegiaal overleg. De tarieven verschillen per verzekeraar. Je kunt de tarieven inzien en opvragen bij Maria Poppe.

Door de zorgverzekeraars waarmee ik geen contract heb (VGZ, ENO, Eurcare en Caresq), wordt afhankelijk van je polis een groot deel (tot maximaal 90%) of alles vergoed. Bij de verzekeraar kun je informeren naar de vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg. Voor 2024 gelden de volgende NZA tarieven bij geen contract met de verzekeraar. De tariefcode voor een intake is CO562 diagnostiek 60 minuten 183,44 euro. Dit is inclusief tijd voor het intakeverslag, brief aan de vewijzer en diagnostiek. Het tarief voor een behandelconsult is CO0497 45 minuten 135,89 euro, voor een behandelconsult van 30 minuten geldt 95,67 euro.Voor 0V0007 intercollegiaal overleg kort geldt een tarief van 25,05 euro. De rekening van de consulten stuur ik maandelijks waarna de rekening bij je zorgverzekeraar ingediend kan worden.

Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig. Tijdens het intakegesprek neem je deze verwijsbrief mee met een identiteitsbewijs en je verzekeringsnummer.

Niet verzekerd

Sommige behandelingen komen niet in aanmerking komen voor vergoeding van de Zorgverzekeringswet. Hieronder vallen werkgerelateerde problemen, relatietherapie en aanpassingsstoornissen. Wanneer je behandeling voor deze problemen wilt, dien je de kosten zelf te betalen. Het NZA tarief voor een niet basispakket zorgconsult is in 2024 € 131,82 per gesprek van 50 minuten, zonder btw. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig. Als je twijfelt of je vraag al dan niet voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking komt, aarzel niet om even te bellen of te mailen.

Particulieren en bedrijven:

Voor 2023 gelden de volgende tarieven:

Particulieren:

  • Coaching €125

Bedrijven:

  • Coaching en preventie €143
  • Schriftelijke rapportage/informatieverstrekking met toestemming aan derden € 104,69

Afmelden en wijzigen van een afspraak

Wil je een afspraak afzeggen? Bel dan tijdig af - minimaal 24 uur van te voren. Zo voorkom je dat ik de kosten voor de afspraak € 50 in rekening breng. Deze kosten kan je niet declareren bij de zorgverzekeraar. Afzeggen kan telefonisch of per mail.

Ben je twee keer niet op een afspraak verschenen zonder af te bellen, dan ben ik helaas genoodzaakt de behandeling af te sluiten.

Betalingsvoorwaarden

De praktijk hanteert de volgende betalingsvoorwaarden.

Privacy en informatieverstrekking

Je gegevens vallen onder de privacywet. Ik geef geen informatie aan derden over de inhoud van de behandeling. Soms wordt er om informatie gevraagd, bijvoorbeeld voor een arts. Ik geef deze informatie in dat geval alleen nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven. Ik hanteer de gedragscodes van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Klachten

Ik streef naar kwaliteit en een goede dienstverlening. Ben je niet tevreden? Bespreek het. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kan je terecht voor je klacht bij de klachtenfunctionaris van de NVGzP, te bereiken via: [email protected]. De klachtenregeling is hier te vinden. De praktijk is tevens aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL.

De praktijk heeft een kwaliteitsstatuut en privacyverklaring volgens de regels van GGZ Kwaliteitsstatuut.

Bijlagen

Klant aan het woord

Klant 1

'Maria heeft mij erg geholpen in een lastige periode in mijn leven. Ik wilde altijd alles zelf oplossen en had al oneindig vaak nagedacht over wat ik voelde en wat het goede was om te doen. Maria heeft mij geleerd meer los te laten, gevoelens te accepteren zoals ze zijn en niet altijd overal direct een rationele verklaring voor te willen hebben. Daardoor heb ik ook de rust gevonden om dichter bij mijn eigen gevoelens en wat ik zelf wil te blijven.' Thijs

Meer referenties

Aangesloten bij: VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie), NIP (Nederlands instituut van Psychologen), NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie), NVPO (Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie).