Methodieken

Praktisch, resultaatgericht en in het hier en nu: dat is mijn manier van werken. Via psychologische behandeling of coaching heb je snel weer grip op je klachten of problemen. Mijn werkwijze is gebaseerd op deze methodieken:

Werken met persoonlijke doelen en actieve houding

Doelen geven richting en focus. Daarom werken we tijdens individuele gesprekken aan het bereiken van je persoonlijke doelen. Het is belangrijk dat jij hierin een actieve houding aanneemt: als je een andere manier van denken en gedrag wilt bereiken, vraagt dit inzet en doorzettingsvermogen.

Focus op het hier en nu en de toekomst

De nadruk in mijn behandelingen ligt op een andere manier van denken en voelen, het aanleren van nieuw gedrag, het omgaan met moeilijke situaties en zingeving. Ik ga niet teveel in op het verleden - behalve als dit van belang is om verder te kunnen.

Instrumenten waarmee je zelf verder kunt

Tijdens de behandelingen krijg je instrumenten aangereikt waarmee je zelf aan de slag kunt. Je krijgt informatie over bijvoorbeeld angst en paniek, depressie, een negatief zelfbeeld of omgaan met een ernstige lichamelijke ziekte zoals kanker. Ook geef ik je oefeningen mee naar huis. Bijvoorbeeld registratieopdrachten om je meer bewust te worden van bepaalde gedachtepatronen en gedrag. Of zelfcontroleoefeningen om signalen van spanning tijdig te signaleren. Ook krijg je gedragsoefeningen en tips over zelfhulpboeken. Na de behandeling is het mogelijk om nog een tijdje online e-mailbegeleiding te krijgen. Vaak is het zinvol om extra feedback te krijgen wanneer je aan het oefenen bent met nieuw gedrag in de praktijk. Via e-mailconsulten krijg je deze feedback.

Doen wat werkt met wetenschappelijk onderbouwde methoden

Bij de behandeling en coaching maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie, waaronder de vernieuwende richting acceptance and commitment therapy (ACT). Ook gebruik ik inzichten uit de positieve psychologie.

'Kunnen relativeren'

Cognitieve gedragstherapie

gaat ervan uit dat je gedachten van invloed zijn op je gevoelens en je gedrag. Hoe je een situatie interpreteert, is bepalend voor je gevoel en gedrag. Met behulp van technieken leer je situaties anders te interpreteren en evenwichtiger te denken. Je leert als het ware met een 'andere bril op' naar je problemen te kijken. Cognitieve gedragstherapie blijkt uit onderzoek de meest effectieve behandelmethode bij veel psychische en lichamelijke klachten. Cognitieve gedragstherapie geeft je concrete handvatten om je hulpvraag aan te pakken. Informatie hierover kan je vinden op www.vgct.nl

'Leren accepteren van'

Acceptance and commitment therapy (ACT)

ACT is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. ACT richt zich op het vergroten van een zinvol en waardevol leven. Je leert om niet te vechten tegen negatieve gedachten of emoties die je niet kan beïnvloeden. Deze negatieve gedachten en emoties leer je te accepteren en te leven naar je waarden. ACT is effectief gebleken bij diverse lichamelijke en psychische klachten, waaronder chronische pijn. Langdurige pijn kan immers grote gevolgen hebben voor je dagelijkse functioneren. Ook brengt pijn onzekerheid met zich mee: kun je je normale leven wel weer oppakken? De aanpak is niet gericht op het wegnemen van de pijn. Bij chronische pijn gaat het om een andere manier van omgaan met pijnklachten zodat je weer grip krijgt op het leven.

'Versterken van je kracht'

Positieve psychologie

Positieve psychologie richt zich op het bevorderen van geluk in je leven. De aandacht gaat uit naar je positieve kanten en talenten en wat je kan doen om gelukkiger te worden. De positieve psychologie kijkt niet alleen naar de positieve aspecten, maar ook naar de negatieve aspecten van je leven. Zoals pijnlijke emoties. Het gaat uit van je krachten in plaats van je klachten. Uit onderzoek blijkt dat het versterken van positieve kwaliteiten leidt tot een afname van psychische klachten. Het versterkt je veerkracht.

Klant aan het woord

Klant 1

'Maria heeft mij erg geholpen in een lastige periode in mijn leven. Ik wilde altijd alles zelf oplossen en had al oneindig vaak nagedacht over wat ik voelde en wat het goede was om te doen. Maria heeft mij geleerd meer los te laten, gevoelens te accepteren zoals ze zijn en niet altijd overal direct een rationele verklaring voor te willen hebben. Daardoor heb ik ook de rust gevonden om dichter bij mijn eigen gevoelens en wat ik zelf wil te blijven.' Thijs

Meer referenties

Aangesloten bij: VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie), NIP (Nederlands instituut van Psychologen), NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie), NVPO (Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie).